+66 2 9171277 ext. 117     sale.dp@furniline.co.th

170x38x40 Z 4+4 PCD Jointing Cutter

Product Category

170x38x40 Z 4+4 PCD Jointing Cutter

สนใจติดต่อ 02-917-1277 Ext 117, Email : sale.dp@furniline.co.th
Description

170x38x40 Z 4+4 PCD Jointing Cutter

สนใจติดต่อ 02-917-1277 Ext 117, Email : sale.dp@furniline.co.th

RELATED PRODUCTS

160x28x40 Z6

160x25x40 Z 6+6

170x30x40 Z 6+6

220x3.5x60 Z 42

SUBSCRIBE FOR SPECIAL OFFERS WITH ONE CLICK:

บริษัท ดี พรีซิขั่น ทูล จำกัด เป็นเจ้าแรกในไทย
ที่ให้บริการในเรื่องเครื่องมือตัดที่เป็นเพรชสังเคราะห์

© 2023 CopyRight by D PRECISION TOOLS Co.,Ltd.